Tiên tri - Sứ giả Thời đại trong Thời kỳ HT Sau rốt này là ai? 

Sứ điệp Thời đại của người là gì?  Chúa Jêsus đã từng phán rằng: "Ai rước một đấng Tiên tri vì là Tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng Tiên tri (Mt 10:41); ...Thật Ê-li (Tiên tri Thời kỳ Hội thánh sau rốt) phải đến mà sửa lại mọi việc (khôi phục mọi lẽ đạo)." (Mt 17:11)

  Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên ta,
 "Chớ khinh dẻ các lời tiên tri(1Tê 5:20); Vì... Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là Sứ đồ, thứ nhì là đấng Tiên tri, thứ ba là Thầy giáo..." (1Cô 12:28)

  "Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri." (Am 3:7) "Nầy, Ta sẽ sai đấng Tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày Lớn và Đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng...con cái (Thánh đồ -- Vợ mới Đấng Christ thời sau rốt) trở lại cùng (các bậc) Cha (Phục hưng lại Niềm tin, Sứ điệp và Công vụ của các Sứ đồ thời đầu tiên), kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy." (Mal 4:5-6) "Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ Thứ Bảy (Sứ giả thời kỳ HT cuối cùng) cho nghe tiếng mình và thổi loa (truyền rao Sứ điệp Thời đại), thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri." (Khải 10:7)


  Bạn có muốn biết về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời Sứ điệp Thời đại mà Chúa Thánh Linh đã rao truyền cho Hội Thánh thời kỳ cuối cùng của chúng ta hay không? Thế thì xin mời bạn hãy đọc và nghe các bài giảng -- lời tiên tri -- trong 1192 bài giảng của vị Tiên tri - Sứ giả của thời đại chúng ta, là Anh (mục sư) William Branham (từ 1947-1965); Và hãy tự kinh nghiệm Chúa đã, đang, và sẽ sử dụng những bài giảng này như thế nào mà sửa lại (khôi phục) mọi việc trong thời nay và trên đời Bạn...

Anh (Mục sư) William Marrion Branham Là Ai?

( Who Was William Marrion Branham? )

    William Marrion Branham là một trong những người Truyền đạo Kinh thánh (Bible minister) có ảnh hưởng nhất trong thời đại chúng ta. Anh (Mục sư) được nhiều người xem như là Người Khởi xướng của những Buổi nhóm Chữa lành và Phục hưng đầy Linh ân (charismatic revival) bắt đầu vào năm 1947, và từ chức vụ của người đã xuất hiện vô số (sprang a myriad) những vị Mục sư Truyền đạo khác bắt đầu được nổi tiếng trên bình diện quốc tế.


   Một Sử gia của phong trào đó đã tuyên bố rằng William Marrion Branham là một “Vị Tiên tri trong thời đại chúng ta”, và một nhà Sử gia Ngũ tuần đã viết, “Anh Branham đã làm đầy kín những sân vận động và những thính phòng họp đại hội lớn nhất trên thế giới.”

    Tờ báo “Tiếng Nói Người Tin Lành Trọn Vẹn” (The Full Gospel Men’s Voice), (bây giờ là Hội Thông Công Quốc Tế Những Thương Gia Tin Lành Trọn Vẹn (Full Gospel Businessmen’s Fellowship International), số phát hành vào tháng 2 1961 đã viết: “Trong Thời đại Kinh thánh, có những người của Đức Chúa Trời là những Nhà Tiên tri và Người Thấy Trước. Nhưng trong tất cả các Bản Ký Thuật Thiêng liêng, không người nào trong số những người ấy có chức vụ vĩ đại hơn William Branham, là một nhà Tiên Tri và Người Thấy Trước của Chúa Trời (Prophet and Seer of God), những bức hình của Anh xuất hiện trên trang bìa trước tờ báo Tiếng Nói Người Tin Lành Trọn Vẹn. Branham được Chúa Trời sử dụng, nhơn Danh Chúa Jêsus khiến người chết sống lại!”

    Thời gian từ 1947 cho đến 1965, Công vụ của William Branham nổi tiếng và được coi như là “vô song” trong lịch sử những buổi nhóm Tin lành. Ảnh hưởng của chức vụ siêu nhiên của con người nầy không chỉ được cảm nhận ở Bắc Mỹ, mà còn trên khắp thế giới.


A. Thời Thơ Ấu và Sự Trở Lại Đạo

    William Branham được sanh ra vào ngày 6 tháng Tư, 1909 trong một túp nhà bằng gỗ ở núi đồi bang Kentucky, là con đầu trong số 9 người con của Charles và Ella Branham. Ở gần cuối Jeffersonville, Indiana, ông đã chỉ biết sự nghèo khó và gian khổ tận cùng, cha ông là một kẻ nát rượu và mù chữ. Thêm vào hoàn cảnh nầy, cậu bé bị coi như là “bị thần kinh”, bởi vì từ thuở ấu thơ đã có “những khải tượng” và “một Tiếng nói” đã Phán với người qua làn gió rằng, “Đừng bao giờ uống rượu, hay hút thuốc, hoặc làm ô uế thân thể của ngươi bằng bất cứ cách nào. Sẽ có một công tác dành cho ngươi khi khôn lớn.”

    William Branham đã đến để học biết Chúa và được đầy dẫy Chúa Thánh Linh vào năm 1931. Từ lúc đó, Kinh thánh đã trở nên trọng tâm của đời ông và Đức Chúa Jêsus Christ là trọng tâm chính sự tồn tại của ông. Ông được phong chức Mục sư vào tuổi 23, tại Giáo hội Truyền giáo Báp-tít vào tháng 12 năm 1932.


B. Những Lần Viếng Thăm Của Thiên Sứ

    Vào tháng 6 năm 1933, William Branham đang làm phép báp-têm tại sông Ohio, gần Jeffersonville, bang Indiana, thì một ánh sáng như lửa sáng rực thình lình xuất hiện trên đầu người và một Tiếng phát ra, “Như Giăng Báp-tít được sai đến để dọn đường cho lần đến thứ nhất của Đức Chúa Jêsus Christ, ngươi cũng được sai đến để dọn đường cho Lần Đến Thứ Hai của Ngài!”

    Số phát hành sau đó của tờ Thời Báo Buổi Chiều Jeffersonville đã báo cáo lại sự việc bất ngờ xảy ra với đầu đề “Ngôi Sao Huyền Bí Xuất Hiện Trên Mục sư Trong Khi Đang Làm Phép Báp-têm”.

    Tháng 5 của năm 1946, người ở riêng một mình để tìm kiếm Chúa Trời cho ý nghĩa của cuộc đời khác thường của mình. Một đêm khi người cầu nguyện lúc khuya, một Thiên sứ của Sự Sáng xuất hiện, nói rằng, “Đừng sợ chi. Ta được sai đến từ sự Hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng để bảo cho ngươi biết rằng sự sanh ra kỳ lạ và cuộc đời bị hiểu lầm của ngươi đã xảy ra để tỏ cho biết rằng ngươi có nhận được một ân tứ về Sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] cho các dân tộc của thế gian. Nếu ngươi chân thành khi cầu nguyện và có thể khiến người ta tin ngươi, sẽ không có điều gì đứng nổi trước lời cầu nguyện của ngươi, ngay cả bịnh ung thư. Ngươi sẽ đi vào nhiều nơi trên trái đất và sẽ cầu nguyện cho các vua, những nhà cai trị và những kẻ chuyên quyền. Ngươi sẽ rao giảng cho các đám đông trên thế giới và nhiều ngàn người sẽ đến cầu vấn ngươi.”

    Điều nầy ứng nghiệm từng chữ trong những năm tháng kế tiếp, vì chức vụ khiến người phải đi vòng quanh thế giới bảy lần và nhiều cá nhân của thế lực chính quyền (public influence), bao gồm Thượng nghị sĩ Upshaw của Mỹ và Vua George VI của nước Anh, đã được chữa lành là kết quả lời cầu nguyện của người.

    Đêm tháng Giêng, ngày 24 năm 1950, một trong những bức ảnh đầy kinh ngạc nhất (hình bên phải) của mọi Thời đại đã được chụp trong Đại hí trường Sam Houston, Houston, bang Texas. Khi William Branham đứng ở bục giảng, một vầng hào quang lửa (a halo of fire) ở trên đầu người.

    Bức hình nầy là bức hình duy nhất rửa được từ cả cuộn phim! George J. Lacy, Nhân viên Điều tra Những Tư Liệu Đáng Ngờ (Investigator of Questioned Documents) mà Cục Điều Tra Liên Bang thường thuê để làm việc đó, đã đưa ra âm bản với mọi sự thử nghiệm khoa học có thể kiếm được. Tại một hội thảo báo chí, ông nói, “Với sự hiều biết của tôi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một Linh vật (supernatural being) được chụp hình và được chứng thực một cách khoa học.”

    Bản gốc của bức hình nầy được giữ trong những tài liệu văn thư của Khoa Tôn Giáo Viện Smithsonian, Washington, D.C.


C. Công Vụ Toàn Cầu

    Khi tin tức về những sự chữa lành kỳ diệu lan ra, các Mục sư từ khắp nơi bắt đầu mời Anh (Mục sư) William Branham hầu việc với hội chúng của họ và cầu nguyện cho người đau. Một dấu hiệu siêu nhiên được ban cho Anh nhằm mục đích khích lệ dân sự tin. Trước tiên, một dấu hiệu vật lý trong bàn tay của Anh sẽ xác thực căn bệnh hay sự chữa lành. Sau đó tiếp tục trong sự hầu việc của mình, những ý tưởng bí mật và nhu cầu cá nhân được bày tỏ, vì có đức tin mà được giải cứu (resulting in faith for deliverance).

    Điều đó trở nên dễ hiểu nhiều cho bất cứ độc giả Kinh thánh nghiêm túc nào, rằng William Branham được định trước là một nhà Tiên tri để làm ứng nghiệm nhiều Lời Tiên tri trong Kinh thánh liên quan đến thời đại chúng ta.

    Các Nhà thờ không thể giúp được những đám đông, và các buổi nhóm phải dời vào những thính phòng rộng lớn hay các sân vận động dành cho những Chiến dịch liên kết trong các thành phố chính của Nam Mỹ.


- Tại Jonesboro, Arkansas -- Báo “Evening Sun” ngày 12 tháng 6, 1947.

  “Những người dân của ít nhất 25 Bang và Mexico đã thăm viếng Jonesboro từ khi Mục sư Branham mở Buổi Nhóm trại ngoài trời, ngày 1 tháng 6. Tổng số người tham dự các buổi nhóm gần như vượt quá mức 20.000 người.”


- Tại Helsinki, Phần-lan – 1950

  2 năm trước khi tới Chiến dịch Helsinki, Đức Chúa Trời đã tỏ cho Anh Branham một khải tượng về một cậu bé được sống lại từ kẻ chết. Anh đã kể lại các chi tiết cho hội chúng của mình và yêu cầu họ viết khải tượng đó vào trang giấy trắng ở cuối quyển Kinh thánh của họ. Khải tượng đã ứng nghiệm ở cảnh một tai nạn, gần Kuopio, Phần-lan, nơi một cậu bé đi xe đạp bị một chiếc xe hơi đâm vào và bị chết.

    Đoàn xe của nhóm Anh Branham đi ngang qua quang cảnh đó và Anh Branham yêu cầu lấy tấm khăn phủ trên thân thể ấy đi, nhận thấy cậu bé giống như người mà Anh đã thấy trong khải tượng, Anh đã cầu nguyện và đứa trẻ đã sống lại từ kẻ chết.


- Durban, Nam Phi - 1951

  Các buổi nhóm được Hội Truyền Giáo Đức Tin Sứ Đồ, Giáo hội Hội Chúng Chúa Trời, Ngũ Tuần Thánh Khiết và Giáo hội Tin Lành Trọn Vẹn của Chúa Trời (The Apostolic Faith Mission, the Assemblies of God, the Pentecostal Holiness and the Full Gospel Church of God) được dẫn đến qua làn sóng điện trong 11 thành phố, với một tham dự kết hợp của nửa triệu người, đã tổ chức tại Trường đua Greyville nơi có ước chừng 45.000 người tham dự bên trong và hàng ngàn người nữa phải đứng ngoài cổng! 

D. Chức Vụ Này Là Sự Làm Trọn Về Lời Tiên tri Không?

    “Cũng vậy, CHÚA Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” A-mốt 3:7.

    Khuôn mẫu giải quyết của Chúa Trời với dân sự Ngài luôn bao gồm việc sai phái các đấng Tiên tri. Đấng Tiên tri A-mốt cho chúng ta biết rằng Chúa Trời “không làm điều gì” mà không có người báo tiên tri trước, và thậm chí một sự nghiên cứu bên ngoài về lịch sử dựa trên Kinh thánh sẽ khám phá điều nầy là chính xác như đã tuyên bố.

    Ít khi có một đấng Tiên tri nào nói về Lời của Chúa Trời mà không được chào đón với thái độ hoài nghi, chối bỏ và lăng mạ!


    Hãy xem xét những Lời Kinh thánh nầy:

  1) Ma-la-chi 4:5 và 6 là phần ứng nghiệm 2 lần trong chức vụ của Giăng Báp-tít. Người đã nói trước sự đến lần thứ nhất của Chúa Jêsus Christ, đã gọi ngày “lớn” của Chúa, đem gọi các cha (tổ phụ) của “luật pháp” trở lại cùng con cái kỷ nguyên Tân Ước của “Ân điển.”

     Như đã tuyên bố trong bài bình luận của Jamieson, Fausset & Brown về Kinh thánh Toàn Thư, “...Giăng Báp-tít là người có tâm thần quyền phép của Ê-li (Lu-ca 1:16, 17) nhưng không phải là Ê-li theo nghĩa đen (Giăng 1:21). Điều nầy ngụ ý rằng Giăng, biết người đã được Ma-la-chi 4: 5 nhắc đến, bởi sự hà hơi đã biết rằng người không phải làm trọn mọi điều bao hàm trong Lời Tiên tri nầy: Rằng có một sự làm trọn hơn nữa. Có một đấng Tiên tri sẽ làm trọn phần thứ hai của Lời Kinh thánh nầy, dọn đường cho sự tái lâm của Đấng Christ và đem lòng con cái trở về cùng các cha...”

    Thật vậy, một chức vụ sẽ đem lòng của dòng dõi sa ngã trở lại với Lời Chúa Trời và đức tin các cha “Hội thánh đầu tiên” của chúng ta trước “ngày kinh khiếp của Chúa,” Đấng Christ tái lâm trong sự phán xét.


 2) Lần nữa, Ma-thi-ơ 17:10-12 là lần hai (2-fold):

- Trước nhất, “Vậy thì sao các nhà thông giáo nói Ê-li phải đến trước?” ... “Nhưng Ta nói cùng các ngươi rằng, Ê-li Đó đã đến rồi mà người ta không nhận biết...” nói về Giăng Báp-tít.

- Thứ hai, “Và Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc.” Nói về một người dọn đường trước khi Đấng Christ đến lần thứ hai.


  3) Chức vụ của William Branham liên quan đến “3 giai đoạn” rõ ràng mà người đã nói đến như là “Những Linh vụ Thần lực” (pulls):

- Linh vụ thứ nhất: Sự Chữa lành.

- Linh vụ thứ 2: Nói Tiên tri.

- Linh vụ thứ 3: Tiết lộ hay bày tỏ về Lời của Chúa Trời.

Chức vụ của Chúa Jêsus Christ đi theo hoàn toàn cùng một khuôn mẫu:

- Linh vụ thứ nhất: Những đám đông tụ tập lại nghe Lời ân điển và tiếp nhận chạm đến Chữa lành kỳ diệu của Ngài.

- Linh vụ thứ 2: Tỏ ra những bí mật của lòng. (Giăng 4: 17, 18)

- Linh vụ thứ 3: “Sứ điệp” của Ngài, Lời Chúa Trời đi vào mạnh mẽ và trái ngược với lễ nghi tôn giáo của thời đó, đã khiến những đám đông lìa bỏ Ngài.


  4) “Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.” Giăng 6:66.

    Tháng 12, 1962 Chúa Trời đã ban cho William Branham một khải tượng về sự viếng thăm của Thiên sứ mà Anh đã kể trước trong Sứ điệp “Thưa Qúy Ông, Đây Là Giờ Đó Phải Không?”

    Vào ngày 28 tháng 2, 1963, khải tượng và Lời Tiên tri ấy đã ứng nghiệm khi một chòm sao bảy Thiên sứ, xếp thành hình như cái đầu của Đấng Christ, đã đón Anh với một Sứ mạng nói sự mở ra Khải Thị về Bảy Ấn. Tạp chí Đời Sống (ngày 17 tháng 5 1963) đã đăng bức hình (hình bên trái) về biến cố siêu nhiên nầy, mô tả nó như một “Đám Mây Huyền Bí Trên Arizona.”

     Với hàng triệu tín đồ khắp thế giới đã nghe và tiếp nhận Sứ điệp mà Chúa Trời đã ban phát qua Tiên tri của Ngài, là William Branham, Lời Chúa đã mở ra như chưa từng có trong lịch sử. Chúa Jêsus Christ đã đến trong tầm mắt rõ ràng qua những trang Kinh thánh được bày tỏ. Những sự kiện thế giới không còn làm cho hoảng sợ nữa, vì hết thảy đang mở ra như nó sẽ mở ra, làm ứng nghiệm Lời Kinh thánh!
    Chúng tôi nài xin hết thảy những bạn đọc chân thành hãy sống như những người thành Bê-rê trong Công vụ 17: 11,Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.